Pragoclub homepage
  články nádraží PRAHA-PROSEK kronika fotogalerie odkazy kontakt  


 
Naše výstava v "Gongu"
klikni pro zvětšení
předchozí fotka     další fotka
Klikněte na fotografii, pokud ji chcete zobrazit v maximální velikosti.
Je třeba říci, že výstavu, kterou lze označit jako po všech stránkách úspěšnou a laickou i odbornou veřejností oceňovanou si členové Prag0klubu již předtím, rovněž s úspěchem vyzkoušeli nanečisto. V roce 2006 uspořádali z popudu starosty Dolních Počernic, syna modelářského "buditele" Jaroslava Lišky, výstavu k 100 letům narození jeho otce. Uspořádání této výstavy nesli na svých bedrech výhradně zatím ještě neorganizovaní a pouze za tímto účelem sdružení pořadatelé. Myslet na další v ýstavu se v tu dobu zdálo nereálné. Teoprve postupně s činností sdružení se vynořovala opět otázka klubové prezentace, spojovaná ovšem tentokráte již s nutnou účastí sponzorů. Nakonec opět neočekávaným popudem k výstavě se stala nabídka vedení městského úřadu Prahy 9. Pro členy klubu to opět znamenalo novou výzvu, především k zahájení stavby již dříve plánovaného klubového kolejiště. Skoro ale složitějším než vlastní konstrukce kolejiště se ukázalo organizačn í zajištění přípravy včetně získání, resp. pronájmu potřebně velkých prostor pro jeho zhotovení. Nakonec bylo kolejiště postaveno v neuvěřitelně krátkém termínu čtyř měsíců a tak pevně stanovený termín výstavy mohl být beze změn y dodržen. Výsledek však stál zato - výstavu v poměrně krátkém termínu od 28. srpna do 7. září navštívilo přes 12.000 návštěvníků, kteří, jak ostatně prozrazuje návštěvní kniha, neskrblili uznáním a projevy nadšení.Vyznačovala se především profesionální textovou výtvarnou i exposiční úrovní a v neposlední řadě i rozsahem. Autoři výstavy, (libreto a scénář L.Losos, architektonické, grafické a výtvarné řešení a jeho realizace O. Vopička a M.Moučková), instalace výstavy pak výhradně za pomoci dalších členů Prag0klubu (Kozár, Lipský, Novotný) rozčlenili výstavu do čtyř tématických skupin: historický úvod, stručně znázorňující vývoj modelářství, současnou modelářskou techniku, "historii zahraniční a české "tin plate" produkce a připojenou vzpomínkovou expozici na blízkou lokomotivku ČKD, která zanikla na přelomu tohoto tisíciletí. Středobodem výstavy byla ovšem čtyři modelová kolejiště v plném provozu: největší z nich o 12 m délky a 4 metrech šířky stálo ve středu výstavního sálu.Dále zde byla prezentována dvě historická kolejiště: v "tin plate" velikosti 0 v podobě jak jsou dnes provozována zahraničními sběrateli, podlahové kolejiště velikosti "I" v podobě jak si hrávaly "panské děti" a konečně předváděcí kolejiště pro současné digitalizované modely velikosti "I", kde se návštěvníci mohli na "vlastní smysly " přesvědčit o kouzlech moderní elektroniky. Ostatně i samo ústřední "nulkové kolejiště" (návrh Ing. Koula) bylo pozoruhodné v mnoha směrech - jednak výtvarným řešením krajiny, kde její autor J.Benetka uplatnil všechny moderní prvky a prostředky modelové "krajinotvorby", jednak i ovládáním, soustředěném do "reléového pultu", umožňující jak analogové tak i digitální řízení provozu, což zajistili členové "elektrotechnici" Pfeffer a Hnilička .Další zajímavostí bezesporu je, že kolejiště je konstruováno z modulů, které umožňují rychlou montáž a demontáž. Třešničkou na dortu byla subtilní světelná návstidla z dílny L. Domalípa. Na kolejišti byla provozována jak modelová vozidla z vlastních dílen tak i zejména upravená vozidla známé firmy ETS, vyznačující se značnou provozní odolností, což vzhledem k nepřetržitému provozu kolejiště bylo přímo podmínkou. Výstava byla dotována množstvím zcela unikátních exponátů, vlastních i vypůjčených, většinu z nich mohli vidět i odborníci zcela poprvé. Kromě dne již historických modelů Jaroslava Lišky (E 436.0, 354.1 a souboru nákladních vozů) byly k vidění starší modely p. Gaubeho ("Albatros" 498.1, Mikádo 387.0 a 556.0). Z kolekce současné modelářské tvorby byla pozoruhodný soubor dnes již historických motorových vozů řad M132.0, M.242.0, 131.1 v četně dominujícího čtyřdílného "Ganze".od známého modeláře pana Kmoníčka. Vrcholem pak byly modely elektrických lokomotiv řad x a xx Luboše Domalípa. Vzpomínková expozice ČKD pak byla sestavena ze tří továrních modelů ČKD (T 435.0, Čmeláka a xx) a přesných modelů velikosti 0 od Josefa Dobeše.I když některé přelomové konstrukce ČKD (342.0, 524.1 a 356.0) zde chyběly, představovala expozice výmluvnou a hořkou vzpomínku na naši největší lokomotivku, která za 100 let své existence vyrobila přes 16.800 lokomotiv. Zcela samostanou kapitolu představovaly ukázky vývoje "tin plate" - od původních hračkových vláčků až k imponujícím pseudomodelům. V tomto směru zde byly unikáty jak soubor anglických lokomotiv přední modelářské firmy Basset-Lowke tak i raritní souprava pařížské firmy Marescot z roku 1927, vedená Chapelonovým "pacifikem". Kolekce robustních výrobků americké firmy LIONEL, vrcholící dvěma již zcela modelovými "Hudsony" připomněla pražskou existenci předválečného zastoupení této firmy v pasáži Černá Růže. Kolekci průmyslových modelů doplnila vitrina se současnými špičkovými produkty známé firmy Fulgurex - soupravou dvou "Gotthardských expresů", z nichž jedna byla složena ze starších vozů CIWL, jejichž skříně byly provedeny skutečně z teakového dřeva. Závěr výstavy tvořila vitrina s ukázkami současné produkce dvou našich výrobců ve velikosti "0" firem ETS a Merkur. Přestože jsme si při přípravě výstavy neustále opakovali, že .."výstavu již nikdy", návštěvnost překonala všechna očekávání, což bylo nepochybně pro všechny zúčastněné velkou morální odměnou. Je třeba zdůraznit, že provoz kolejiště a vlastně celé výstavy zajišťovali výhradně členové klubu za pomoci dobrovolníků z řad sympatizantů (Nebřenský) a rodinných příslušníků - poděkování patří zejména dámám v celodenním provozu recepce (Hniličková, Lipská a xxx) a dozoru v expozici (doplnit např.matka paní Moučkové) a je nutno říci, že byl velmi náročný. Přes vysokou návštěvnost a relativně stísněný prostor expozice nebyly vystavené exponáty ani poškozeny či zcizeny. Výstava ovšem mimo úspěch přinesla pro klub řadu námětů k zamyšlení, zejména pro specifikaci podmínek uspořádání další výstavy, přizvání hostů, zejména zahraničních a některých technických záležitostí. To jsou ovšem témata na další členské schůzky.
fotka č. 1 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 2 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 3 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 4 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 5 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 6 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 7 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 8 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 9 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 10 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 11 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 12 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 13 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 14 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 15 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 16 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 17 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 18 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 19 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 20 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 21 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 22 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 23 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 24 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 25 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 26 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 27 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 28 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 29 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 30 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 31 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 32 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 33 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 34 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 35 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 36 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 37 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 38 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 39 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 40 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 41 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 42 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 43 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 44 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 45 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 46 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 47 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 48 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 49 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 50 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 51 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 52 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 53 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 54 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 55 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 56 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 57 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 58 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 59 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 60 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 61 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 62 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 63 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 64 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 65 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 66 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 67 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 68 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 69 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 70 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 71 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 72 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 73 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 74 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 75 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 76 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 77 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 78 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 79 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 80 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 81 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 82 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 83 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 84 - klikni zde pro její zvětšení  
fotka č. 85 - klikni zde pro její zvětšení   fotka č. 86 - klikni zde pro její zvětšení  

autor: dr. Ludvík Losos, fotografie: Petr Lipský, publikováno: 18.9.2008


Komentáře:
- - - Nejsou žádné komentáře. - - -Přidat Váš komentář

 
  vaše jméno
  váš e-mail
  váš komentář
  opište bezpečnostní kód:   opište kód   

Váš email bude ke komentáři vložen jako obrázek - jedná se o obranu proti spamu.art&illusion


Copyright © Pragoclub o.s., design by art&illusion